CSKA Kyiv

Main Squad:

V Kernozenko
P Blazhaiev
S Revut
O Maltsev
A Annenkov
A Kirlik
S Bilozor
L Mikadze
Y Kadar
V Polishchuk
S Zakarliuka
S Tkachenko
O Poliarush
S Ditkovskyi
D Shulga
V Ratskyi
D Pinchuk
R Pakholiuk
R Kostyshyn
O Kossyrin
S Sernetskyy

Reserves:

R Bayrashevsky
M Volossianko
M Sangare
V Bondarenko
I Kryvosheyenko